Arbeten gjorda i våran verkstad.

Sako Finnwolf

En kolvförhöljning monterad på en Sako Finnwolf Bygelrepeter

Stalon